Jett Plasma Gold tip

Effektiv behandlingsmetod utan kirurgi som motverkar hudens åldrande och bevarar den ungdomliga strukturen. Sidoeffekterna är få eller inga alls. På fackspråk är det följande som metoden går ut på: “Plasmaljusets gniststråle skapar en kontrahering av huden och återställer dess “täthet” och eliminerar överflödig hud.”

Gold Tip – Gniststrålebehandling

För effektiv och föryngrande huduppstramning. JETT Plasma Gold Tip är en sk ablativ behandling (ytslipande). Initialt ger den en svullnad och lätt rodnad. Rodnaden övergår till att utveckla en skorpa som försvinner när huden är läkt, vanligtvis inom 3-5 dagar. Under läkningstiden är det viktigt att följa de behandlingsrekommendationer som följer efter behandlingen.

JETT Plasma är stort inom antiagebehandlingar men även som förebyggande vård. Den här metoden har ett brett användningsområde, från borttagning av oönskade hudförändringar som ex.v. kärl, pigmenteringar till djupgående vävnadsuppstramning, s.k. Skin Tightening.

Metoden är utformad efter vetenskapligt beprövad teknik och har visat sig vara speciellt effektiv vid behandlingar som icke-kirurgiskt ögonlockslyft (Blefaroplastik) och rynkreducering.

Vad kan behandlas?

Ögonbehandling
 • Blefaroplasik (Ögonlyft)
 • Rynkreducering
 • Vävnadsuppstramning
Kärlbehandling
 • Teleangiektasier
 • Hemangiom
 • Agioma (senilis, lymf)

Pigmentbehandling
 • Hyperpigmentering
 • Ljusåldrad hud

YTLIGA DYSKROMIER

 • Fibrom
 • Lentigo
 • Keratoser (Aktinska, Angionoma sebbore, senile)
 • Xanthelasma
 • Syringom
 • Verrucor (Planae, seborroisk, vulgaris, filliformes)
 • Molusker
 • Naevi (kapilaris, araneus)
 • Kloasma
 • Cicatrix
 • Granulom
 • Milier
 • Sebaceous Hyperplasi

Priser JETT Plasma Gold Tip

Innan behandlingen Gold tip ingår en obligatorisk konsultation då vi går igenom hur behandlingen går till och vad det kommer att kosta.

I behandlingen ingår också eftervård med ett värde av ca 600 kr.

Blefaroplastik (Ögonlockslyft)
JETT Plasma Gold Övre Ögonlock, 60 min – 5500 kr
JETT Plasma Gold Undre Ögonlock, 60 min – 5500 kr
JETT Plasma Gold Övre & Undre Ögonlock, 60 min – 9000 kr

Rynkreducering runt munnen
JETT Plasma Gold Rynkreducering Överläpp, 60 min – 4000 kr
JETT Plasma Gold Rynkreducering Överläpp/Underläpp, 60 min – 6000 kr
JETT Plasma Gold Rynkreducering Munvinklar/Hals, 60 min – 8500 kr

Behandling av ytliga dyskromier
JETT Plasma Gold Skin Tags, 30 min – 1500 kr


Vad är plasma och plasmaljus?

Plasmaljus kan naturligt ses vid åska när joner och elektroplasma (ioniserad gas) utvecklar blixtar. Artificiell plasma utvecklas när energi tillförs luftens ioniserade gas och skapar en gniststråle ”blixt”.

Plasmaljus är mycket energirikt och påverkar huden på 4 olika sätt för att skapa hudföryngring genom att strama upp vävnad och eliminera ålderstecken.

Plasma är en gas som har laddats elektroniskt med fria, rörliga positiva och negativa elektroner. Om gasen värms tillräckligt mycket separeras elektronerna från atomkärnorna och plasma bildas. Man kan säga att plasman är en gas av laddade partiklar.

Plasman har en mycket hög, inre energi och det är de elektroniskt laddade partiklarna i plasman som utgör ledningsförmågan. När plasmans molekyler och atomer slås samman och interagerar med fast yta, t ex huden och hudens fukt, visas plasman som en gniststråle även kallad “plasmablixt”. Denna blixt skapar en sammandragning av huden och återställer dess “täthet” samt eliminerar överflödig hud.


JETT Plasma är CE-märkt som Medical Device – Din garanti för säkerhet och prestanda.

Konceptet är endast tillgängligt för aukt./legitimerad personal.

Före- efterbilder

Visar kvinna i 50-årsåldern med påsar under ögonen.

Bild 1: Innan behandling med JETT Plasma Goldtip och då både med dotting- och scanningmetoden.

Bild 2: Visar 3 månader senare