Fakta om iS CLINICALs arbete mot cancer

IS CLINICALs produkter används av strålkliniker på flera sjukhus i USA, däribland Washington Cancer Institute, Washington D.C. Strålningsonkologer har använt iS CLINICALs produkter i alla faser av strålterapin med goda resultat. Från starten på strålbehandlingen, genom alla faser och tills dermal fibrosis inträffar, vilket är vanligtvis 6-12 månader efter strålbehandling.

Det är vid behandling av bröstcancer som strålningsonkologerna använt iS CLINICALs produkter men produkterna kan användas säkert och effektivt vid alla typer av strålbehandling. Undantaget är om strålbehandling ges för en hudstörning som exempelvis hudcancer. I dessa fall ska produkterna inte användas förrän ytterligare bevis finns om effekter.

Hudsjukdomar som behandlas med strålning är dock sällsynta och de flesta patienter kommer för behandling mot bröstcancer. Strålbehandlingar kan orsaka allvarliga skador på huden och vid sådana oönskade bieffekter är IS CLINICALs produkter till stor hjälp vid kontroll och lindring.

Den önskade effekten av strålterapi är att neutralisera/förstöra cancerinfekterade celler, dessa celler ligger långt under hudskikten. iS CLINICALs produkter tränger inte in i de djupaste hudskikten och påverkar därför inte strålningens effekter.

Följande är med i iS CLINICAL Cancer Care program:
 • Cedars Sinai – Department of Dermatology
 • Duke University – Lahey Clinic
 • UCLA –Revlon Breast Center & Aesthetic Center
 • University of Pennsylvania – Medical Skincare and Treatment Center
 • Washington Cancer Institute
Följande produkter har kliniska studier:
 • Pro-Heal Serum Advance+ National Cancer Institute (NCI) beviljats klinisk studie
 • Poly-Vitamin Serum National Institutes of Health (NIH) beviljats klinisk studie (pågående)
 • C-15 Serum National Cancer Institute (NCI) beviljats klinisk studie
 • C & E Serum Advance+ National Cancer Institute (NCI) beviljats klinisk studie
 • C-Eye Advance+ National Cancer Institute (NCI) beviljats klinisk studie

 

Klicka på bilden till höger så kommer du till en broschyr i pdf-format med fördjupad information om iS CLINICALs arbete mot cancer.

Antioxidanter och strålbehandling

Under lång tid har forskare diskuterat effekten av antioxidanter under radioterapi/strålning. Trots att antioxidanter har flera påvisade positiva effekter på kroppen i olika sammanhang så menar ändå flera att antioxidanter kan ha en negativ effekt i samband med strålterapi.

En av effekterna av antioxidanter är att skydda cellerna mot till exempel skada från fria radikaler och om du tar kosttillskott av antioxidanter i samband med strålbehandling kan det hända att dessa också skyddar de cancerinfekterade cellerna (vilka man vill förstöra). Strålbehandling fungerar genom att skapa fria radikala reaktioner och om dessa stoppas uppnås inte den önskade effekten.

iS CLINICALs produkter är vattenlösliga och appliceras utvärtes (topiskt) och upptas inte av kroppen på det sätt som till exempel tillskott av antioxidanter som du äter (t.ex. vitaminpiller och grönt te). Det är som med proteiner, aminosyror och andra viktiga byggstenar för kroppen. Vi får dessa genom vår diet och de upptas på så sätt i systemet. Kosttillskott av antioxidanter (som intas) rekommenderas alltså INTE under strålterapi, eftersom det finns anledning att misstänka att dessa har negativa effekter på strålbehandling.

Frågan är då om iS CLINICALs produkter (med högt antioxidantinnehåll) kan påverka strålbehandling negativt om den används vid strålbehandling?

SVAR: iS CLINICALs produkter appliceras utvändigt och tränger därför INTE in i de djupare hudlagren (djupdermis) där de cancerinfekterade cellerna verkar och påverkar därför inte effekten av strålbehandling. 

Det viktigt att påpeka att IS CLINICALs produkter inte absorberas i blodet, de sköljs helt enkelt ut ur systemet som de är eftersom de applicera utvärtes (topiskt) och är vattenlösliga.

Flera onkologer har undersökt iS CLINICALs produkter – deras effekt och säkerhet – innan de började tillämpas på Washington Cancer Institute. Onkologerna hittade inga problem och därför har produkterna nu använts där i fyra år med framgång.

Om Noscomed som distribuerar iS CLINICAL

Noscomed är ett danskt företag som grundades år 1990. I starten distribuerade man bröstimplantat, i takt med företagets utveckling utökade man verksamheten till att omfatta fettsugning, kompressionsbandage, plastikkirurgiska instrument, lasrar och cosmeceuticals. 2007 inleddes samarbete med amerikanska tillverkaren Innovative Skincare och där startades distributionen av iS CLINICAL. 2012 etablerade sig Noscomed på den svenska marknaden.

Noscomeds senaste samarbete är med tyska Merz Pharma Group, ett läkemedelsföretag som är aktivt inom forskning, utveckling och distribution av innovativa produkter inom det estetiska området.

Noscomed fokuserar på innovation och att bana väg för nya produkter på den estetiska marknaden. Man har 25 års erfarenhet i branschen och är specialister inom:

 • Plastikkirurgi (implantat, kirurgisk utrustning)
 • Cosmeceuticals (hudvård)
 • Injektionsprodukter (fillers och toxin)
 • Stödprodukter för ovanstående (pre/post care)

 

Antioxidanter vid cancerbehandling

Artikel författad av:
Doktor Carsten Vagn-Hansen, Carsten Vagn-Hansens hemsida


ANSVARSFRISKRIVNING!

Jag vill påpeka att jag inte är anställd eller på annat sätt ekonomiskt involverad i någon form av hälsokost, medicinsk eller naturmedicin.

/Carsten Vagn-Hansen


Vissa cancerformer motverkar sina patienter från att ta antioxidanter med kemoterapi, men tidigare studier påpekar att fria radikaler spelar en viktig roll vid cancerframkallande och att antioxidanter som förstör fria radikaler hjälper till att undertrycka cancer. Å andra sidan kan cancerceller överproducera fria radikaler, och dessa fria radikaler kan skicka signaler som främjar ytterligare okontrollerad celltillväxt. Det pekar bland annat. en studie vid Johns Hopkins Medical Institutioner. Denna studie publicerades i Science den 14 mars 1997.

Experiment med odling av cancerceller utanför kroppen har bland annat visat också att ett extrakt av druvor från röda druvor – ActiVin R – kan hämma tillväxten av olika typer av cancerceller, samtidigt som normala celler växer bättre. Rött vin i måttliga mängder kan också hämma cancerceller. Det är innehållet i läkemedelsresveratrol som har denna effekt. En studie har visat att kombinationen med gurkmeja (curcumin) fungerar ännu bättre (Källa: Kongressrapport från American Association for Cancer Resarch April 2002).

Det finns inga studier som har visat att antioxidanter kan störa cancerbehandling. Det är en ren hypotes, och endast ett fåtal externa kroppsstudier – provrör – har stött det. Tvärtom har C-vitamin visat sig förbättra effekten av kemoterapi hos djur och i experiment med humana bröstcancerceller utanför kroppen. En modifierad form av vitamin A har också arbetat synergistiskt (förbättrat varandras effekt) med kemoterapi i provrör. En översikt över forskning inom området (Cancer Treatment Rev 1997, 23: 209-40 [recension] drar slutsatsen att man inte behöver undvika antioxidanter av rädsla för att effekten av kemoterapi störs. En bra överblick som avslutar det samma är: “Antioxidanter i cancerterapi: deras handlingar och interaktioner med onkologiska medel,” Alt Med Rev 1999; 4 (5): 304-329

År 2003 granskade den amerikanska cancerforskaren Kedar Prasad ämnet “Antioxidanter i cancervård: när och hur man använder dem som ett komplement till standard- och experimentella terapier” (Antioxidanter i vård av cancerpatienter: när och hur man använder dem som kompletterande hjälp vid standard – och experimentella behandlingar).

Han föreslår en aktiv näringspolitik i cancerbehandling som innehåller höga doser av många naturliga antioxidanter i kosten samt ämnen som härrör från dem som ett hjälpmedel vid standardbehandling, vilket kan förbättra effekten av detta genom att öka effekten av behandlingen och minska dess toxiska effekt. Efter behandlingens slut borde cancerpatienter fortsätta med lägre doser av antioxidanter och ändra deras kost och livsstil för att motverka återkommande cancer.

I en italiensk studie 1996 fick 30 patienter med hjärntumörer antingen strålbehandling eller hormonmelatonin, vilket är en mycket kraftfull antioxidant. Överlevnadshastigheten var högre i melatoningruppen.

En finsk studie har visat att behandling med antioxidanter i kombination med kemoterapi och bestrålning förlängde överlevnaden hos patienter med lungcancer i små celler jämfört med de mest publicerade resultaten av kombinerad kemoterapi och strålbehandling ensam (Anticancer Res. 1992 maj-juni; 12 ( 3): 599-606).

Knud Lockwood et al. I en kontroversiell studie visade att av 32 bröstcancer kvinnor som spred sig, dog ingen under studietiden (förväntad 4), inga tecken på ytterligare proliferation, förbättrad livskvalitet och sex patienter visade delvis eftergift (minskning av cancer). Behandlingen var med stora doser av ett antal antioxidanter, inklusive Q10 300 mg dagligen tillsammans med ett tillägg av zink, selen och mangan.

En viktig sak som antioxidanter kan också gör är att minska risken för DNA-skador i friska celler. Det är välkänt att kemoterapi och bestrålning, som också utlöser mängder av fria syreradikaler, ökar risken för cancer senare i livet, just på grund av DNA-skador. Oftast i form av akut leukemi, som sällan förekommer från 4-5 år efter behandling av den ursprungliga cancer.

Antioxidanter motverkar också oxidationen av fetter, som hämmar tillväxten av cancerceller, och kemoterapi fungerar bara på snabbt växande cancerceller. Antioxidanter, såsom vitamin E, kan därmed öka effekten av kemoterapi.

Selenet förhindrar cancerceller från att utveckla kemoterapi resistens under kemoterapi. Cantaloup melon innehåller en mycket stark antioxidant som stärker kroppens försvarsmekanismer mot cancer och oxidation (härdning) av cellerna “kraftverk” (mitokondrier), cellväggarnas fett och blodet. Du kan köpa den som Glisodin.

Sojabönegenesein-flavonoid har visat sig öka ackumuleringen av vissa kemoterapeutiska medel i cancercellerna, och en annan, quercetin, har visat sig öka de toxiska effekterna av flera kemoterapeutiska medel på cancerceller. Dock saknas kliniska studier av effekterna av dessa ämnen på cancerkemoterapi.

I en omfattande granskning av närings- och cancerfrågor dras slutsatsen att ett kosttillskott av antioxidanter kan vara ett säkert och effektivt sätt att öka effekten av kemoterapi mot cancer. Patienternas livskvalitet kan förbättras genom att komplettera kosten med antioxidanter som minskar eller förebygger biverkningar av kemoterapi.

Japanska forskare har i en dubbelblind studie visat att en kombination av de tre antioxidanterna E-vitamin, C-vitamin och N-acetylcystein var skyddande mot kemoterapiinducerad hjärtskada utan att hämma effekten av kemoterapi. Det skulle vara bra om danska cancerläkare och cancerforskare skulle vara mer intresserade av antioxidanter.

Selen är en viktig antioxidant som hämmar utvecklingen av cancer, särskilt bröstcancer och prostatacancer, men även andra cancerformer. Dessutom förhindrar selen cancerceller från att utveckla resistans (motstånd) mot kemo-medel. Behovet är 200 mikrogram organiskt selen. De flesta danskarna saknar selen, eftersom innehållet i dansk jord är mycket lågt och vi äter inte mycket fisk och skaldjur etc .. från havet.

Sammantaget talar mycket om att kombinera cancerbehandling med först och främst en hälsosam kost med gott om grönsaker och frukter och med tillsats av antioxidanter. Att tillhandahålla flera olika antioxidanter skapar en synergi – ett samarbete mellan antioxidanter som förstärker effekten av varandra. Det är dock ingen bra idé att överdriva med någonting, inte ens antioxidanter, och det är bäst att välja dem i naturlig form.

En japansk studie av den naturliga celldödande aktiviteten som utövas av vissa vita blodkroppar (lymfocyter) förbättras genom att grönsaker intas och genom minskning av kroppens kemiska börda, särskilt sluta röka. Resultaten av studien visar en korrelation mellan det naturliga immunsystemet och minskad förekomst av vanliga cancerproblem. Sammanfattningsvis kan man se att antioxidantnätverket med sina många stöd håller kroppens celler och kropp i gott skick, motverkar åldrande, ökar motståndskraften mot cancersjukdomar och hjärt-och kärlsjukdomar och är bra för hjärnans funktion och motverkar demens. Dessutom är det viktigt för avgiftning av kroppen, särskilt glutation.

Först och främst måste vi se till att vi får en hälsosam och balanserad kost med minst 600 gram frukt och grönsaker varje dag. Kosttillskott av de enskilda antioxidanterna kan hjälpa men de kan inte klara sig ensamma. Färska grönsaker och färsk frukt är de bästa och där det är möjligt ekologiska produkter.

Du bör också försöka undvika kemiska ämnen så mycket som möjligt och hålla fettprocenten i maten till 30, så långt som möjligt, som flytande, friska oljor, olivolja och fiskolja och jätte nattlig olja, förutom det fett som finns i grönsakerna.

Fria radikaler spelar en roll i framväxten och utvecklingen av nästan alla kända sjukdomar, och genom att stärka kroppens antioxidantnätverk kan vi ge kroppen de vapen som behövs för att genomföra ett effektivt krig mot sjukdom.

Det är otroligt att det inte görs mer forskning på detta område, men forskning kräver pengar, och resultatet, när det gäller naturresurser, är inte patenterat, så läkemedelsindustrin, som har pengar till forskning, är inte intresserad och kanske till och med motsätter sig forskning i detta område.

Ett bra exempel är regnskogen Graviola, vars löv innehåller ämnen som tillsammans verkar över 10.000 gånger starkare än adriamycin som används för kemoterapi och är utan biverkningar!

Ett multibillion läkemedelsföretag har försökt att syntetisera eller extraherar den aktiva substansen, men har inte kunnat göra detta (eftersom det förmodligen är en synergi mellan de olika substanserna i Graviola) och har inte gjort det längre.

Heltidsforskning pågår dock på Purdue University i USA, och forskningen har redan bekräftat den goda, ofarliga och kraftfulla effekten på cancerceller. Tyvärr finns det en lång väg till godkännande som ett läkemedel, men du kan få tag på Graviola genom att gå till Internet på www.graviola.org, där du också kan läsa om de vetenskapliga resultaten.

Graviola kan beställas på www.nutrabiosa.dk, eller tel 5932 1074 Staten borde stödja den typ av forskning som skulle ha störst hälsa för befolkningen och därigenom spara enorma pengar i behandlingen.

Om människor inte kan köpa förnuftiga kosttillskott själva och behandla sig med dem, kommer de att gå till läkare och ha droger igen. Varje nionde som är inskriven på danska sjukhus är på grund av biverkningar av droger. Jag har aldrig upplevt en enda bara lite allvarlig bieffekt av vitaminer, mineraler och kosttillskott.

I den engelska journalen The Lancet, den 27 januari, fanns en ledande artikel där slutar enligt följande: “Det är dags för yrket (läkarna) att tillgodose möjligheten att många näringsprodukter kan ha värdefulla terapeutiska effekter och till allmänhetens kreditvärdighet i stort”. Översatt till danska: “Det är dags att läkare ger utrymme och utrymme för möjligheten att näringsprodukter (vitaminer, mineraler, kosttillskott) kan få värdefulla effekter i behandlingen och att de (läkare) återfår sin trovärdighet i den breda befolkningen”.