JETT Plasma

JETT Plasma – Nästa generations plasmaljus.

Silver Tip-behandlignen verkar genom inslussning av aktivt serum och plasmaflöde stimuleras huden och ett effektivt resultat utan kirurgi uppnås. Gold Tip är en s k ablativ (ytslipande) behandling. Båda används inom antiage och förebyggande vård, behandlingen ger få eller inga sidoeffekter alls.

JETT Plasma är den första och världens enda patenterade Plasmaljusutrustning baserad på likström vilket ger möjlighet till både ablativ och icke-ablativ behandling i ett och samma sofistikerade instrument.

På Emmakliniken erbjuder vi behandlingar både med Gold och Silver Tip. Silver Tip-behandlingen är skonsammare än Gold som bygger på ytbehandling med gniststråle.

Här kan du läsa mer om Gold Tip och här om Silver Tip.