På Emmakliniken är den viktigaste värderingen att vi sätter kunden främst. Vi finns till för våra kunder. Vi utför professionella behandlingar med hög kvalitet och vi har stor inkännandeförmåga. Vi strävar efter att skapa långsiktiga kundrelationer som bygger på kunskap och tillit.

Hur gör vi det?

Svaret ligger i att vi helhjärtat går in för våra kärnvärderingar som är att hålla våra kunder högt, vara uppdaterad på kunskap och ha en helhetssyn.

Kunder/Människor – Vi bryr oss om våra kunder och den betydelse som behandlingen och resultatet har i deras tillvaro. Vi respekterar olikheter både hos varandra och hos våra kunder oavsett hudfärg, religion eller politiska åsikter. Vi pådyvlar eller pratar aldrig med våra kunder om våra egna problem eller privata åsikter.

Kunskap – Vi ser till att alltid vara välutbildade och vi ger utöver utmärkta behandlingar även en helhetsupplevelse. Vi delar med oss av våra kunskaper till våra klienter genom att vi ger tips och råd utan att vara påflugna. Vi säljer med kunskap eftersom det höjer förtroendekapitalet hos klienterna och ger oss själva mer arbete i förlängningen.

Lönsamhet – Vi tar ansvar för att följa den timbudget som finns. Genom att vara öppna och ärliga får vi en bra återkoppling och en form av utvärdering av företagets lönsamhet.

Helhetssyn – Vi tar hand om oss själva lika bra som om våra klienter då vi vet att yttre skönhet speglar inre hälsa. Vi tar ansvar för varje enskilt ansvarsområde genom att vi har hög arbetsmoral, är diskreta, att vi är noggranna och ordningsamma och duktiga på att hålla tider. Likväl som vi arbetar för och ser helheten i företaget.

Våra värdegrunder är mycket viktiga för oss. Vårt mål utöver att vara professionella i vår yrkesroll, är att också ha ett gemensamt synsätt och förhållningssätt till varandra i teamet som gör att vi håller våra kunder högt och vi utför vårt arbete med passion och glädje.

Detta synsätt sammanfattas i vår värdegrund:

Delaktighet – Vi har både ansvar för och delaktighet i att hålla vår vision levande.

Engagemang – Vi står för att lyfta fram den fulla potentialen hos både individen och företaget.

Innovation – Vi står för att ständigt utvecklas för att kunna ge det bästa.

Professionalitet – Vi engagerar oss för att ge våra kunder service över förväntan.

Närvaro – Varje klient ska känna sig sedd och hörd i mötet med oss.

Respekt och omtanke – Mötet med oss ska upplevas energigivande såväl till kropp som till själ.

Värdegrunder – ett medvetet sätt att arbeta