Begreppet botox är egentligen ett produktnamn för produkten Botox® som tillverkas av läkemedelsföretaget Allergan. Det finns dock även andra läkemedel med liknande egenskaper och användningsområden. Till de mest kända hör Vistabel®, Dysport® och Azzalure®.

De olika botox-preparaten ovan används för reducering av vissa typer av rynkor men långt ifrån alla. De används dessutom framgångsrikt för behandling av ett stort antal andra tillstånd av medicinsk karaktär.

Läs mer på www.botoxguiden.se